(1)
Yuslinda, Y.; Amir, M. Penerapan Multimedia Interaktif Dalam Peningkatan Motivasi Belajar Aqidah Akhlak. JPAI 2022, 2, 119-138.