[1]
Yuslinda, Y. and Amir, M. 2022. Penerapan Multimedia Interaktif dalam Peningkatan Motivasi Belajar Aqidah Akhlak. Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam. 2, 2 (Dec. 2022), 119–138.