[1]
Fachrul Rahman, Syamsul Qamar, and La Ode Ismail Ahmad, “Pendidikan Islam pada Zaman Abbasiyah”, JPAI, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, Dec. 2021.