Fachrul Rahman, Syamsul Qamar and La Ode Ismail Ahmad (2021) “Pendidikan Islam pada Zaman Abbasiyah”, Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(2), pp. 1–12. Available at: http://ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/view/45 (Accessed: 21 July 2024).