Fachrul Rahman, Syamsul Qamar, and La Ode Ismail Ahmad. 2021. “Pendidikan Islam Pada Zaman Abbasiyah”. Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1 (2):1-12. http://ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/view/45.