Fachrul Rahman, Syamsul Qamar, & La Ode Ismail Ahmad. (2021). Pendidikan Islam pada Zaman Abbasiyah. Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(2), 1–12. Retrieved from http://ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/view/45